Lokaty bankowe to instrument oszczędnościowy, który jest tak naprawdę rzadko wykorzystywany. Niektórzy ludzie rezygnują z zakładania lokat, ponieważ nie interesuje ich bardzo małe oprocentowanie. W artykule podyskutujemy o najważniejszych problemach, głównie ekonomicznych, prawnych i technologicznych dotyczących lokat bankowych.

Niepotrzebny podatek od zysków kapitałowych na lokatach bankowych

Najważniejszym problemem przy zakładaniu lokat bankowych jest opodatkowanie zysków. Podatek od zysków kapitałowych, potocznie podatek Belki wynosi dziewiętnaście procent i dotyka nawet rynku depozytów bankowych. Lokata nie generuje jednak zysków z inwestycji, ale z oszczędności, a to zupełnie inna kategoria. Opodatkowanie lokaty bankowej to krok w złym kierunku, ponieważ mniej ludzi interesuje się gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. A tylko z oszczędności można realizować w późniejszym terminie poważniejsze inwestycje. Kolejny problem rynku lokat bankowych to słaba edukacja klientów, brak optymalnej promocji depozytów. Lokata oczywiście posiada wiele zalet. Główna to ochrona kapitału przed inflacją. Odkładanie gotówki do sejfu to automatyczna strata po roku ze względu na postępowanie inflacji. Depozyt w banku to zatem znacznie lepsze rozwiązanie. W ostatnich latach występuje duży brak zaufania do bankowości detalicznej. Większość banków w Polsce bazuje bowiem na kapitale zagranicznym. Krajowy kapitał w bankach jest wyznacznikiem większego zaufania i świadomości społecznej w kwestii budowania oszczędności. Warto zauważyć, że nie każda lokata bankowa chroni przed inflacją. Potencjalny klient banku powinien zapoznać się wcześniej z porównywarką depozytów i określić oprocentowanie realne, a nie nominalne. Oprocentowanie realne lokaty uwzględnia już podatek od zysków kapitałowych, inflację, ewentualne opłaty dodatkowe.

Skłonność do oszczędzania, a stabilność wskaźników ekonomicznych

Niskie oprocentowanie lokat bankowych wynika głównie z kształtowania polityki monetarnej. Niskie stopy procentowe to automatycznie mniejsze zyski z lokat. Wysokie stopy procentowe to odpowiednio wyższe zyski z depozytów. Polityka monetarna to pojęcie złożone i w dużym stopniu odnosi się do sytuacji na rynkach międzynarodowych i służy do pobudzania lub ograniczania akcji kredytowej w gospodarce (głównie). W branży lokat bankowych nie występuje praktycznie żadna konkurencja. Lokaty możesz założyć jeszcze w SKOK – ach, ale to bardzo duże ryzyko, ponieważ wiele SKOK – ów bankrutuje (często celowo), a koszty zadłużenia ponoszą solidarnie wszyscy współwłaściciele kasy, w tym posiadacze depozytów. Brak konkurencji i presji, żeby zachęcać klientów do oszczędzania to czynniki stagnacji w lokatach bankowych. Oszczędności większość ludzi przesuwa do sejfów domowych, na rynek kapitałowy, na bieżące wydatki. Struktura oszczędności społeczeństwa na lokatach bankowych mówi w dużym stopniu o stabilności gospodarczej. Kraje, w których oszczędności na depozytach spadają wpadają po prostu w spiralę zadłużenia. Niewielkie zainteresowanie oszczędzaniem to groźna perspektywa w dłuższym terminie. Taka tendencja zamienia się w trend długoterminowy.

Problem oszczędzania

Lokata chroni przed inflacją, daje pewny i niewielki zysk, umożliwia bezpieczne przechowywanie majątku rodzinnego. Niestety niskie oprocentowanie, podatek od zysków kapitałowych, brak zdrowej rywalizacji o klienta to dość istotne problemy do poruszenia. Czy uważasz wskazane w artykule problemy za istotne w perspektywie oszczędzania i inwestowania?