Czym jest i jak działa BIK.

Każda osoba, która decyduje się skorzystać z pożyczki, chwilówki, czy też z kredytu nie zawsze wie, że wszystko co robią w ramach spłaty tych zadłużeniem jest rejestrowane w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. Informacje jakie znajdują się w BIK są bardzo ważne w oczach banków i innych instytucji finansowych. Zasada działania jest dosyć łatwa do zrozumienia. Jeżeli mamy zadłużenia i na czas je spłacamy, takie informacje trafiają do BIK i tym samym możemy pozyskać miano kredytobiorcy, który jest godny zaufania. W sytuacji odwrotnej, kiedy nie spłacamy zadłużeń na czas w oczach banku nie będziemy rzetelnymi klientami i tym samym będzie nam trudniej wystarać się o kredyt. Biuro Informacji Kredytowej inaczej zwane BIK, jest instytucją jaka zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem, a następnie udostępnianiem danych jakie dotyczą zobowiązań kredytowych klientów takich instytucji finansowych jak banki, SKOKI i formy pożyczkowe. Informacje te dotyczą nie tylko indywidualnych klientów, ale też i przedsiębiorców. Dane zawarte w BIK pozwalają instytucjom finansowym na podjęcie szybszych i o wiele bezpieczniejszych decyzji. Mogą również powiedzieć kredytobiorcy o ewentualnym zbyt wysokim zadłużeniu i tym samym ustrzec go przed wieloma konsekwencjami. Często dzięki BIK klienci mają szansę ustrzec się przed windykacjami. Dane do BIK przekazywane są przede wszystkim przez instytucje finansowe, które udzielały kredytu kredytobiorcom. Informacje o każdym takim kredytobiorcy bank przesyła do BIK. To w jego interesie jest, aby te informacje były prawdziwe, gdyż pomaga to innym instytucjom w sprawdzeniu osoby, która składa wniosek o kredyt. Klienci udostępniają swoje dane osobowe, jak również informacje związane z planowanym zobowiązaniem. W BIK można znaleźć takie informacje jak data udzielonego kredytu, ilość rat jaka była do spłacenia lub jaka jest jeszcze do spłacenia, walutę w jakiej był brany kredyt jak również planowany termin spłaty zaciągniętego kredytu. Jeżeli jest poręczyciel kredytu również jego osoba figuruje w BIK.

Każdy powinien monitorować swoją historię kredytową, ale w jaki sposób można to zrobić? Składając wniosek o kredyt, chwilówkę, czy też pożyczkę każdy klient weryfikowany jest pod względem jego sytuacji finansowej i ekonomicznej. Zanim otrzymamy kredyt, instytucja która nam go udzieli dokładnie sprawdzi jakie jest ewentualne ryzyko ze spłatą przez nas zobowiązania na czas. Każdy bank działa w ten sposób i jest to w pełni normalne posunięcie. Nikt nie chciałby pożyczyć pieniędzy osobie, na którą trafił przypadkowo. Analiza historii kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt jest bardzo istotna w procesie weryfikacji. BIK udziela kredytodawcą wszelkich informacji na temat danego kredytobiorcy, ale pod warunkiem że wcześniej spłacał już jakieś inne zobowiązania. Jeżeli do tej pory nie brał nigdzie kredytu, ani pożyczki nie będzie na jego temat żadnej informacji w BIK. Bank otrzyma informacje odnośnie sumy zobowiązań jakie przypadają na danego klienta w różnych instytucjach finansowych, a także otrzyma informacje, czy wszystkie spłaty zadłużeń były w terminie. Jeżeli zdarzyła się raz czy dwa sytuacja, kiedy rata była wpłacona nie na czas, nie będzie to tak bardzo istotne, ale jeżeli każda rata była wpłacana z opóźnieniem z pewnością bank takiej osobie odmówi kredytu, albo udzieli go z dodatkowymi zabezpieczeniami. Informacje jakie przekazuje instytucjom finansowym BIK pozwalają sprawdzić i ocenić wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Osoby, które na czas spłacają swoje zobowiązania są o wiele lepiej traktowane niż te, które spłacają zobowiązania nie na czas.