Badania wykazują, że Polacy żyją na kredyt. Łatwy dostęp do pożyczek, kredytów, a zwłaszcza „chwilówek” powoduje, że coraz częściej się zadłużamy. Jednak nie zawsze z kredytów korzystamy mądrze. Wielu kredytobiorców popada w pętlę zadłużenia i jednym kredytem spłaca drugi. Co więc można zrobić w sytuacji gdy przez kredyty ledwo wiążemy koniec z końcem? Rozwiązaniem może być tutaj kredyt konsolidacyjny, pomagający w kłopotach finansowych.

O co chodzi w konsolidacji?

Kredyt konsolidacyjny to taki kredyt, którym możemy spłacić inne zobowiązania. Daje on możliwość połączenia wszystkich rat w jedną ratę spłacaną w jednym banku. Dzięki temu możemy wydłużyć okres kredytowania i obniżyć comiesięczną ratę. Co prawda, przez takie działanie będziemy musieli zapłacić więcej odsetek, ale przez zmniejszenie raty poprawi się nasza sytuacja finansowa. Kredyt konsolidacyjny jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają wiele zobowiązań w różnych bankach.

Co zrobić by uzyskać konsolidację?

Formalności jakie trzeba spełnić podczas ubiegania się o kredyt konsolidacyjny są praktycznie takie same we wszystkich bankach. Na początek należy udać się do banku i wypełnić wniosek, aby bank mógł ocenić naszą zdolność kredytową. Bardzo ważne są tutaj dane zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Z tych danych bank szczegółowo dowie się jakie posiadamy zobowiązania, w jakiej wysokości, walucie, i w których bankach. Nic się przed bankiem nie ukryje. Po rozpatrzeniu wniosku bank wydaje decyzję o przyznaniu bądź odrzuceniu kredytu.

Gdy kredyt zostanie przyznany.

Przyznany kredyt nie trafia jednak bezpośrednio na konto kredytobiorcy. Do banku należy spłata wszystkich zobowiązań klienta. Niestety nie wszystkie kredyty można skonsolidować. Ponieważ kredyt konsolidacyjny jest zaciągany w banku, to konsolidacji mogą podlegać tylko pożyczki i kredyty zaciągane w bankach. W związku z tym pożyczki z parabanków i kredyty preferencyjne nie mogą zostać uwzględnione. Są jednak brane pod uwagę przy ocenie zdolności finansowej.

Konsolidacja nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Zanim więc się zdecydujemy na połączenie wszystkich naszych kredytów w jeden, musimy policzyć czy będzie to opłacalne. Zwłaszcza konieczność spłacenia większej kwoty odsetek powinna być tutaj wyznacznikiem opłacalności kredytu konsolidacyjnego. Jeśli okaże się, że odsetki przewyższą wysokość wszystkich zobowiązań to lepiej nie korzystać z konsolidacji tylko starać się spłacać wszystkie raty kredytów w terminie.