Obecnie masz wiele możliwości na pozyskanie kredytu gotówkowego (krótkoterminowego). Możesz skierować się do banków detalicznych, czy instytucji z sektora pozabankowego, a nawet inwestorów indywidualnych. Gdzie jednak spłata kredytu jest bardziej komfortowa, szczególnie pod względem kosztów, długoterminowego zaufania i innych czynników? Przeczytaj publikacje na www.17bankow.com aby ustrzec się największych problemów z jakimi zmagają się kredytobiorcy. 

Banki detaliczne w Polsce cieszą się największą popularnością, szczególnie w segmencie kredytów długoterminowych. To do banków kredytobiorcy idą po kredyty hipoteczne. Tylko takie instytucje obsługują w ogóle ten format zadłużenia. Zaufanie to jeden z najważniejszych punktów na rynku zadłużeniowym. Banki odpowiadają przed Narodowym Bankiem Polski, spełniają wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, a także optymalizują działalność pod konkretne akty prawne, chociażby ustawę o kredycie hipotecznym, czy ustawę o kredycie konsumenckim. To bardzo ważne dla kredytobiorców, ponieważ współpraca jest po prostu standaryzowana. Wiesz, czego możesz się spodziewać w ramach dopełniania formalności. Niestety w bankach detalicznych liczy się praktycznie nieskazitelna zdolność kredytowa, opcja ubezpieczenia zadłużenia. Z drugiej strony bank detaliczny wychodzi z chęcią restrukturyzacji kredytów, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w niepewnej sytuacji ekonomicznej. To jednak spory plus.

Parabanki funkcjonują nieco inaczej, a raczej funkcjonowały, ponieważ po zmianach przepisów większość instytucji pozabankowych musiało dopasować się do nowych standardów, szczególnie w zakresie ustalania kosztów pozaodsetkowych. Można powiedzieć, że na rynku nie ma już nieuczciwych kredytów gotówkowych. Większość parabanków ogranicza koszty funkcjonowania przez brak oddziałów stacjonarnych, przez przeniesienie działalności do sieci. Parabanki specjalizują się głównie w krótkoterminowych formach zobowiązań. Chwilówki, czyli pożyczki krótkoterminowe dostępne w parabankach mocno ratują krajowe budżety domowe generujące średnie dochody miesięczne. Nie musisz oczywiście korzystać z konkretnego kredytodawcy bezpośrednio. Często lepsze rozwiązanie to nawiązanie relacji z dobrym, najlepiej niezależnym pośrednikiem rynku kredytowego, który dokładnie przeanalizuje twoją zdolność kredytową.

Można powiedzieć, że banki detaliczne to źródło bardziej poważniejszych zobowiązań, natomiast parabanki wpisują się w schemat drobnego zadłużenia, doraźnego, gdzie liczy się przede wszystkim duża szybkość pozyskania środków. Czy preferujesz zadłużenie w bankach detalicznych, czy parabankach?