Definicja lokaty bankowej

12 sierpień, 2020

Lokata bankowa stanowi specjalny rodzaj umowy zawieranej pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której klient przekazuje swoje środki finansowe instytucji finansowej na czas trwania lokaty zawarty w umowie. Bank w zamian za Deponowanie środków pieniężnych obliguje się do generowania zysków w formie odsetek, które są zdeterminowane przez wysokość oprocentowania i wypłatę ich wraz z powierzonym kapitałem wraz z końcem trwania okresu lokaty.

Lokata bankowa to swoisty rodzaj pożyczki, którą klienci udzielają instytucjom finansowym aby te poddając je fali oprocentowania obracały powierzonym kapitałem aby wygenerować z nich określony zysk.

Najbezpieczniejszą formą oszczędności potencjału finansowego jest w obecnych czasach lokata terminowa. Pieczę nad depozytami sprawuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny dający gwarancję bezpieczeństwa. Lokata stawia sobie za cel nie wygenerowanie maksymalnego zysku ale ochronę depozytu przed niekorzystnym działaniem inflacji czyli spadku wartości pieniądza.

Rodzaje lokat

Lokaty zostały podzielone ze względu na swoją długość, wysokość kapitału a także porę w której środki są deponowane. Zgodnie z powyższym wyróżnia się :

Lokatę jednodniową – ten typ lokaty nazywany jest też lokatą overnight, jego istotą jest przekazywanie środków do depozytu około godziny 16 i wypłacanie ich wraz z odsetkami około godziny 9 następnego dnia, koniecznym warunkiem jest korzystanie z niej wyłącznie w dni robocze a więc od poniedziałku do czwartku, dedykowana jest zarówno indywidualnym klientom, jak i przedsiębiorstwom

Lokatę rentierską – opcja lokaty długoterminowej, która zakładana jest na minimum 1 rok, jest adresowana do klientów posiadających wysokie sumy oszczędności, lokata rentierska daje możliwość otrzymania zwrotu odsetek wcześniej niż po okresie trwania lokaty, ten typ lokaty zakłada wypłacenie ich w dwóch terminach,

Lokatę strukturyzowaną – zakłada deponowanie oszczędności pod dwiema postaciami – bezpiecznej i bardziej ryzykownej, bezpieczna opcja gromadzi większą część oszczędności za pośrednictwem pewnych produktów bankowych jakimi są obligacje skarbowe, z kolei mniejszą część oszczędności gromadzi opcja bardziej ryzykowna, lecz wyżej oprocentowana taka jak na przykład indeksy giełdowe. Lokaty strukturyzowane są zazwyczaj lokatami długoterminowymi, choć wykazują charakter ryzykowny, to zakładają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich zysków, depozyt w całości lub w części zostaje zabezpieczony przez instytucję finansową

Kredyty gotówkowe – podstawowe informacje

03 czerwiec, 2020

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób rozważa zaciągnięcie kredytu gotówkowego jako sposób na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Takie zobowiązania finansowe cieszą się niemałą popularnością, dlatego też warto przez chwilę zastanowić się nad tym fenomenem, a także pomyśleć o tym, czy takie rozwiązanie jest adekwatne do naszej sytuacji oraz okoliczności towarzyszących. Potrzebne jest także rozeznanie na rynku, wiedza merytoryczna w tematyce kredytowej oraz znajomość danych na temat własnego budżetu. W procesie decyzyjnym trzeba będzie przeprowadzić szereg kalkulacji, weryfikować dane oraz przyglądać się wszystkiemu, co może mieć znaczenie dla naszej ostatecznej decyzji. Jednocześnie musimy pamiętać, że uzyskanie kredytu gotówkowego nie zależy wyłącznie od nas – to bowiem instytucje bankowe decydują o tym, czy przyzna nam dodatkowe źródło finansowania, czy też dostaniemy odpowiedź odmowną.

Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, z pewnością musimy mieć na uwadze to, że istnieje wśród nich podział na opcje przeznaczone na dowolny cel, a także warianty, w których środki można wykorzystać wyłącznie w określony sposób. Może to mieć duże znaczenie z perspektywy osoby zainteresowanej kredytem gotówkowym, jednak nie może to być jedyny czynnik, jaki bierzemy pod uwagę. Musimy bowiem dokładnie przyjrzeć się parametrom poszczególnych ofert takim jak chociażby całkowite koszty zobowiązania, wysokość rat, czy też czas trwania umowy z bankiem. Dodatkowo trzeba odnieść te informacje do szczegółów własnej sytuacji finansowej – zadłużenie nie może przekraczać naszych możliwości jego spłaty, powinno być także dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań. Dlatego właśnie decyzje dotyczące kredytów gotówkowych nie są wcale tak proste, jak mogłoby się niektórym wydawać.

Dodatkowo ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialne podejście do własnego budżetu. Zobowiązania finansowe wiążą się z kosztami, a zatem trzeba ustalić, czy konkretne przedsięwzięcie jest odpowiednie do realizacji z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu. Jeśli chodzi o chwilową zachciankę lub o rzecz, która nie jest nam w danym momencie niezbędna, niejednokrotnie można zaczekać, aż samodzielnie zgromadzi się potrzebną sumę.

Jak dokonac oceny parametrow ofert kredytow gotowkowych

31 marzec, 2020

Kredyty gotówkowe to naprawdę rozbudowane zagadnienie i na rynku istnieje wiele ofert w tym zakresie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej zaciągnięcia takiego zobowiązania należy bez wątpienia wykonać szereg czynności analitycznych, do których należy, między innymi, ocena parametrów dostępnych propozycji kredytów gotówkowych. Niezbędna jest tutaj wiedza merytoryczna w tym zakresie, a zatem ewentualne braki z tego obszaru tematycznego musimy nadrobić przed przystąpieniem do naszych przemyśleń i kalkulacji. Odpowiedni zasób informacji jest potrzebny po to, aby móc zbudować sobie obraz sytuacji oraz podjąć świadomą decyzję. Wiele osób bagatelizuje tego rodzaju zagadnienia. Jest to jednak nieodpowiedzialna postawa. Umiejętne zarządzanie swoim budżetem jest z pewnością wymagające, jednak trzeba się do tego przyłożyć.

Kredyt gotówkowy a jego całkowite koszty

Pierwszą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę przy analizie ofert kredytów gotówkowych, są ich całkowite koszty. W rozmaitych komunikatach dotyczących tego rodzaju zobowiązań można zauważyć, że wartość ta określana jest przez wskaźnik RRSO. Należy tutaj być jednak ostrożnym, ponieważ ogólnikowe informacje na temat poszczególnych propozycji odnoszą się do niego, bazując na reprezentatywnym przykładzie. Jest to zatem wiadomość o charakterze poglądowym, gdyż ostateczne detale oferty kredytowej w naszym konkretnym przypadku mogą być bowiem przecież odmienne od tych uwzględnionych we wspomnianym przykładzie. Istnieje wiele osób, które przy przeglądaniu ofert kredytów gotówkowych zwracają uwagę wyłącznie na kwestię oprocentowania. Jest to niewątpliwie bardzo istotny aspekt propozycji, niemniej jednak ważne są także koszty dodatkowe, które możemy być zobowiązani ponieść. Te elementy składają się właśnie na całkowite koszty zobowiązania.

Kredyt gotówkowy a czas trwania zobowiązania

Nie bez znaczenia jest także to, ile wynosi okres kredytowania. Ten parametr ma duże znaczenie dlatego, że określa on, jak długo będzie trwać nasze zobowiązanie. Niektórzy mają bardzo sprecyzowane preferencje w tym zakresie – bywają osoby, które wolą krótkoterminowe zadłużenia, a także tacy, którzy decydują się na zobowiązania długoterminowe. Musimy ustalić swoje oczekiwania w tym obszarze, pamiętając jednocześnie o tym, że okres kredytowania ma wpływ na wysokość comiesięcznych rat, czy też na całkowite koszty kredytu. Dlatego właśnie wiedza dotycząca mechanizmów finansowych w branży kredytowej odgrywa nieraz bardzo istotną rolę w tego rodzaju procesach decyzyjnych. Same nasze preferencje w tym zakresie nie mogą być decydujące – trzeba bowiem wziąć pod uwagę naszą kondycję finansową oraz skutki takich wyborów dla naszego budżetu.

Nie można zapominać również o innych parametrach ofert kredytów gotówkowych. Mogą mieć one niejednokrotnie naprawdę ogromne znaczenie. Trzeba więc ustalić, przykładowo, czy środki pochodzące z konkretnego kredytu gotówkowego będziemy mogli spożytkować na dowolny, czy też na określony cel. Oferty mogą się bowiem różnić między sobą w tym zakresie. Jak zatem widać, ocena parametrów ofert kredytów gotówkowych może nie być wcale łatwym zadaniem, gdyż potrzebna jest wnikliwa analiza wszystkich czynników. Potrzebny jest więc czas na zaznajomienie się z sytuacją na rynku, a także skrupulatność. Nieraz przydać się może przeprowadzenie wstępnej selekcji ofert, niemniej jednak takie działanie jest związane z ryzykiem pominięcia niektórych interesujących ofert, dlatego też trzeba być tutaj ostrożnym.

Kredyt gotówkowy na niespodziewane wydatki.

21 styczeń, 2020

Umiejętność planowania wydatków domowych jest sztuką, którą niejednokrotnie nauczyliśmy się w walce z niespodziewanymi sytuacjami. Takie działania wyrobiły w nas umiejętność panowania nad wydatkami nawet kiedy w grę wchodzą mniejsze lub nawet znikome kwoty. Lecz nie zmienia to faktu, że podbramkowe sytuacje i co ważne okazje cały czas mają miejsce próbując mieć na nas wpływ. Dla ogromnej liczby osób zachowanie równowagi i jednoczesne wykorzystanie okazji są możliwe a przyczynić się do tego może kredyt gotówkowy. Jego struktura jest do poznania co daje nam możliwość zaplanowania jego spłaty bez nadwyrężenia naszego portfela. Jak zatem zacząć naszą przygodę z bankiem? Zobacz na kredytomania.eu gdzie warto rozglądać się za kredytem.

Pierwsze wrażenia w szukaniu kredytu gotówkowego.

Do większości kredytobiorców czynnikiem decydującym o atrakcyjności oferty kredytowej jest poczucie bezpieczeństwa w każdej możliwej formie. Może mieć ona związek ze sposobem uruchomienia kredytu jak również z trybami spłaty. Wiadomość podjęcie się zobowiązania finansowego powinna rodzić też poczucie satysfakcji, która jest ściśle związane z naszym bezpieczeństwem materialne, dlatego osoby szukające kredytu gotówkowego dla siebie zwracają również uwagę na stopy oprocentowania. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie zawsze oferta obiecująca funkcjonować z najniższym zwrotem kosztów kredytowych jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.

Niski koszt kredytu to jedna sprawa, lecz czasami sytuację pokazują, że ważny jest również cały sposób czy proces udzielania pierwszej pomocy finansowej. Dzisiejszych czasach banki stawiają sobie za priorytet to, aby klient banku był zadowolony. Mało tego celem jest również ciągle zainteresowanie ofertami i działaniami jakie podejmuje. Więc oprócz obniżenia kosztów około kredytowych banki starają się umożliwić klientom szybkie i sprawne procedowanie wybranej oferty. Często jest tak że przekonujemy się o tym dopiero w momencie, kiedy wybierzemy dany kredyt gotówkowy. Na którymś jego etapie dopiero możemy stwierdzić czy sam sposób udzielania zobowiązania finansowego jest przyjazny dla klienta, który jak dotąd nie miał doświadczenia i możliwości porównania.

Planowanie kredytu z myślą o wzroście.

Oczywiście jest również na to sposób, aby wyprzedzić to doznanie i poczucie współpracę z bankiem możemy zapoznać się w jakiejś mierze z opiniami innych klientów, którzy podjęli się kredytu w danym oddziale lub na podobnych warunkach. Odpowiednie zaplanowanie wydatków może przyczynić się do tego, że kredyt gotówkowy nie będzie dla nas obciążający. Może jednak stać się furtką do zrealizowania jakiegoś zamiaru lub planu. Przygotowanie nas jako kredytobiorców pod każdym względem da wymierne korzyści. Skutkiem końcowym będzie spłacone kredyty gotówkowe bez naruszenia integralności naszej zdolności kredytowej zapisanej w Biurze Informacji o kredytobiorcach. Sam fakt podjęcia się kredytu możemy potraktować jak swoistą inwestycję w plany i realizacje osobistą.

Decyzja o wzięciu kredytu gotówkowego – o czym należy pamiętać?

30 październik, 2019

Zobowiązania finansowe z pewnością stanowią poważną decyzję. Niemniej jednak kredyty gotówkowe cieszą się obecnie sporą popularnością. Jest to bowiem dosyć prosty i szybki sposób na to, aby uzyskać pieniądze na określony cel. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że decyzja o pozyskaniu tego rodzaju dodatkowych źródeł finansowania powinna być przez nas dokładnie przemyślana. Pod uwagę należy wziąć szereg rozmaitych czynników. O czym warto pamiętać, gdy zastanawiamy się nad zaciągnięciem kredytu gotówkowego?

Nasza osobista sytuacja finansowa

Nie ulega wątpliwości, że jeśli rozważamy jakiekolwiek zobowiązania finansowe, powinniśmy szczegółowo przeanalizować swoją sytuację. Na samym początku trzeba ustalić, na jaki cel potrzebne nam są pieniądze. Kredyty gotówkowe przeznaczyć można na realizację takich przedsięwzięć jak na przykład:

  • zakup samochodu
  • zagraniczna wycieczka
  • kosztowny prezent dla bliskiej osoby
  • zakup sprzętu
  • remont mieszkania lub domu

Ich ranking znajdziesz na PortalBankowy.info.

To tylko przykładowe wyliczenie celów, na jakie mogą być potrzebne dodatkowe pieniądze. Kiedy już określimy nasze potrzeby, przychodzi czas na sprawdzenie naszej sytuacji finansowej. Musimy wiedzieć, ile pieniędzy mamy do dyspozycji w naszym osobistym budżecie. Być może okaże się, że do realizacji naszego celu brakuje stosunkowo niewielkiej kwoty. Należy zatem wykonać szczegółowe obliczenia, aby wiedzieć, jaka suma kredytu gotówkowego nas interesuje. Później natomiast przychodzi czas na poszukiwania ofert. Rynek jest tutaj naprawdę obszerny, dlatego też mamy zazwyczaj szerokie możliwości wyboru. Gdy już przejrzymy dostępne propozycje, musimy poddać je wnikliwej analizie. Kluczową rolę odgrywają tutaj nasze zarobki, ponieważ to od nich zależy, jakiej wysokości ratę możemy regulować w stosunku miesięcznym. Dodatkowo ważne jest to, aby mieć świadomość, jak wygląda nasza historia kredytowa, ponieważ może mieć ona wpływ na to, jakie warunki kredytowania zostaną nam zaproponowane przez banki, a także, czy w ogóle nasz wniosek ma szanse na pozytywne rozpatrzenie. Wśród istotnych czynników wymienić można tutaj:

  • stabilność zatrudnienia
  • wysokość osiąganych dochodów
  • ewentualne długi
  • wywiązywanie się ze zobowiązań

Banki wykorzystują rozmaite narzędzia do tego, aby sprawdzić naszą wiarygodność jako kredytobiorcy. Powinniśmy zatem być przygotowani na proces weryfikacji pod kątem merytorycznym. Trzeba samodzielnie ustalić, jak prezentuje się nasza zdolność kredytowa. Dodatkowo należy podjąć decyzję dotyczącą sposobu wnioskowania o kredyt. W wielu przypadkach można zrobić to przez Internet, co możebyć naprawdę wygodne. Niemniej jednak niektórzy bardzo cenią sobie tradycyjne kanały komunikacji z bankiem takie jak chociażby wizyta w oddziale.

Dokładna analiza warunków poszczególnych ofert

Gdy już znajdziemy oferty, jakie nas interesują, trzeba przystąpić do ich analizy. Należy ustalić takie parametry dostępnych propozycji jak całkowite koszty kredytu w naszym konkretnym przypadku, okres kredytowania, wysokość miesięcznej raty, czy też ewentualne warunki banku, co do przeznaczenia otrzymanych pieniędzy na konkretny cel. Ważna jest tutaj dbałość o szczegóły i wnikliwe zapoznanie się z detalami poszczególnych propozycji. Kredyty gotówkowe są kwestią bardzo indywidualną, dlatego też ogólnikowe informacje mogą się tutaj zupełnie nie sprawdzić. Należy zwracać uwagę na to, jak przedstawia się sytuacja ofertowa w odniesieniu do poszczególnych parametrów kredytu.

Kiedy kredyt gotówkowy może być dobrym rozwiązaniem?

Tego rodzaju dodatkowe źródła finansowania powstały z myślą o osobach, które chcą zrealizować określony cel, jednak w danym momencie nie mają wystarczającej ilości środków na pokrycie jego kosztów. W ten sposób nie musimy czekać, aż odłożymy potrzebną nam sumę. Niemniej jednak należy liczyć się z tym, że kredyty nie są darmowe i w rezultacie oddajemy więcej pieniędzy, niż otrzymaliśmy. Są zatem sytuacje, w których może trochę zaczekać z realizacją konkretnego przedsięwzięcia. Sumy przeznaczone na spłatę rat są comiesięcznym wydatkiem w domowym budżecie, a kredyty gotówkowe nierzadko są długoterminowe i obowiązki z nimi związane często towarzyszą nam przez długie lata.

Kredyty gotówkowe mogą być ciekawą propozycją dla osób, które mają stabilne dochody w odpowiedniej wysokości. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby odpowiednio dostosować parametry tego rodzaju zobowiązań do swoich możliwości finansowych. Raty trzeba bowiem uiszczać w terminie. W przeciwnym razie spotkać nas mogą przykre konsekwencje. Decyzje o charakterze finansowym nie mogą być podejmowane w sposób niefrasobliwy i lekkomyślny. Trzeba zatem pamiętać o tym, że przy poszukiwaniu ofert, a także przy ich analizie musimy wykazać się odpowiednim podejściem, zaangażowaniem oraz troską o wszystkie szczegóły. Przed podpisaniem umowy natomiast należy ją skrupulatnie przeczytać, podobnie jak wszelkie dokumenty związane z kredytem gotówkowym, na który chcemy się zdecydować. Musimy być bowiem świadomi tego, do czego dokładnie się zobowiązujemy oraz na jakich warunkach. Odpowiedzialność jest w kwestiach finansowych aspektem priorytetowym.

Jakie są ograniczenia kredytów konsolidacyjnych?

08 sierpień, 2019

Kredyty konsolidacyjne są bardzo ciekawym rozwiązaniem finansowym, w ramach którego można - stosunkowo łatwo - ograniczyć swoje bieżące raty kredytowe i zmniejszyć ich uciążliwość dla domowego budżetu. Niestety, pomimo wielu zalet, kredyty te mają też swoje ograniczenia, które z jednej strony związane są z sytuacją w danym banku a z drugiej wynikają ze specyfiki tego produktu finansowego.

Uwaga na konsolidację pożyczek

Banki w miarę chętnie udzielają kredytów konsolidacyjnych, aczkolwiek tylko w przypadku produktów bankowych. Innymi słowy, jeśli chcemy skonsolidować kredyt, zadłużenie w koncie ROR, bądź bankową kartę kredytową, nie powinno być to większym problem. Tak zwane schody pojawiają się jednak w przypadku produktów pozabankowych a zwłaszcza chwilówek. Banki niechętnie je konsolidują, co ma związek z ich specyfiką i sposobem określania zdolności kredytowej takiego Klienta. Oczywiście nie oznacza to, że do konsolidacji na pewno nie dojdzie. Bank może zaoferować nam np. kredyt konsolidacyjny na pożyczki chwilówki, ale najprawdopodobniej nie będzie to zbyt korzystna oferta. Niemniej warto szukać. Nawet takie oferty można od czasu do czasu znaleźć.

Dobra historia kredytowa

Bardzo ważnym czynnikiem od którego uzależnia się uzyskanie kredytu konsolidacyjnego jest oczywiście nieskazitelna historia kredytowa. Stąd też zaleca się, by kredyty te zaciągać już w momencie pojawienia się pierwszych uciążliwości związanych ze spłatą dużej liczby kredytów. Jest to istotne przede wszystkim dlatego, że w przypadku problemów z dotrzymaniem terminów spłaty konsolidowanych zobowiązań najprawdopodobniej nie otrzymamy takiego kredytu. Jeśli go zaś otrzymamy, przedstawiona nam oferta może być bardzo niekorzystna i mało opłacalna. Dlatego jeśli planujemy zaciągnięcie takiego zobowiązania, nie warto zapominać o spłacie nawet najmniejszych kredytów i pożyczek, takich jak np. karta kredytowa, bądź kredyt w rachunku bankowym.

Wysokość kredytu

Kredyt konsolidacyjny jest bardzo ciekawą opcją w przypadku osób, których łączna suma zobowiązań jest stosunkowo niewielka. Klienci zaciągający np. duży kredyt hipoteczny na budowę domu, mogą mieć problem ze skonsolidowaniem takiego zobowiązania. Dlaczego? Ponieważ większość banków określa górny przedział kwotowy, do którego oferowany kredyt jest w miarę korzystny dla Klienta. Najczęściej jest to od 150 do maksimum 200 tysięcy złotych. Scalenie ze sobą zobowiązań o większej, łącznej wartości jest co prawda możliwe, ale najczęściej jest już o wiele mniej korzystne. Zresztą nic w tym dziwnego. Banki również w ten sposób zabezpieczają swoje interesy.

Termin spłaty

Jeśli ktoś posiada długoterminowe kredyty hipoteczne, których termin spłaty wynosi np. 15 lat, ich skonsolidowanie może być bardzo trudne. Głównie dlatego, że kredyty konsolidacyjne udzielane są na określony czas, który nie może być dłuższy niż 10 lat. W zasadzie jest to największe ograniczenie, jeśli chodzi o tego typu produkty finansowe. Jeśli więc posiadamy zobowiązania o dłuższym terminie spłaty, trzeba będzie pomyśleć o przeliczeniu raty w kontekście wspomnianych 10 lat. Niestety dla wielu osób będzie to rozwiązanie zbyt kosztowne.

Podsumowując, kredyty konsolidacyjne również mają swoje ograniczenia. Powyższy artykuł jest tylko ich nakreśleniem. Może się okazać, że w toku indywidualnego ubiegania się o kredyt, pojawią się jeszcze inne, dodatkowe trudności, które będą wynikać ze specyfiki pracy banku, bądź też ograniczeń wynikających z charakterystyki konsolidacji kredytowej.

← Starsze wpisy